Bergmannsmøbler personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller hvordan Bergmannsmøbler samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

1. Når samler Bergmannsmøbler inn personopplysninger?


Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

Kun når du selv tar kontakt med oss.

2. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse
Når du besøker nettsidene våre lagrer vi ikke informasjonskapsler (cookies) om deg.

3. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon
Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.