Ved riktig restaurering vil gamle stilmøblerstol
få tilbake sin opprinnelige håndverkskvalitet
med spiralfjærer og stopping i krøllhår.

Møblene vil få en kvalitet som langt overstiger
dagens industriproduserte møbler.

Derfor vil det være en lønnsom investering
å ta vare på sine gamle stilmøbler.

Vi er spesialister i omstopping og
omtrekking av stilmøbler.